Scribaat Classis INFO

Dhr. J.J. Kooi

Kaakstraat 10

9981 BG Uithuizen

Contactadres:

scriba@classis-winsum.nl

 

Contactadres website:

info@classis-winsum.nl

 

Aan: Afgevaardigden naar classicale vergadering
van de classis Winsum, Predikanten,
Kerkelijk werkers in de classis Winsum

 

We zijn druk bezig om de site weer up-to-date te krijgen.
Hier hebben we even tijd voor nodig om alle informatie
die we hiervoor nodig hebben te verzamelen.Hou daarom de site in de gaten ;-)